Drupal: Více autorů pro jeden uzel

Drupal v základním nastavení umožnuje mít u jednoho nodu pouze jednoho autora, který má podle oprávnění přiděleny kompetence k editaci či případnému smazání uzlu. V praxi se může vyskytnout situace, kdy je potřeba mít u jednoho nodu více autorů, kteří mohou s příslušným článkem nakládat. Příkladem může být zpravodajský portál, kde na článku pracují dva autoři či třeba kolaborativní projekt na bázi wiki, kde je však záhodno okruh těch, kteří mohou se článkem nakládat, omezit na konkrétní autory.

Řešením je použít modul User Reference (je součástí sady CCK), který umožňuje k nodu připojit relaci uživatelů (ty lze ještě vyfiltrovat podle jednotlivých rolí). Těm pak přidělíte práva k editaci či smazání příbuzným modulem User Reference Node Access. Po jeho zapnutí se v nastavení User Reference objeví další pole, která umožnují přidělit práva zobrazit, editovat a mazat jak primárnímu autorovi, tak referenčním autorům a možnost zakázání zobrazování všem ostatním uživatelům.

Při editaci uzlu více autory však může nastat situace, že mohou článek upravovat současně a jeden pak druhému přepsat změny. Řešením tohoto problému může být například modul Checkout, který vás na úpravy nodu někým jiným při návštěvě editačního formuláře upozorní.

PS: Zkoumal jsem také podobně se jmenující modul User Reference Access. Ten však umožňuje přístup (zobrazení) k nodu právě jenom uživatelům připojeným přes User Reference, kdežto ostatním uživatelům zůstává skryt.

Verze drupalu: