l10n_update

l10n_update neboli Localization update upozorňuje na a po schválení také stahuje překlady Drupalu a jeho modulů. Ty jsou uloženy na centrálním serveru, sídlícím na adrese https://localize.drupal.org. Právě tam dobrovolníci z komunity konkrétní země pracují na překladech textových řetězců.

Tento způsob spolupráce umožňuje narozdíl od individuálního efektivně rozložit čas nutný na překlad mezi více osob. V Drupal komunitě se pořádají tzv. sprinty - srazy za účelem organizovaného překlady části Drupalu nebo některého z jeho modulů.

Od verze 8 už je l10n_update zakomponovaný přímo v jádru Drupalu.

Verze drupalu: 
Tagy: