Rules

Rules je šikovný modul, který umí web doslova rozhýbat. V Rules se definují pravidla, která umožňují na základě události (a případně splnění podmínky) vykonat nastavenou akci. Například při vytvoření nového článku editorem poslat e-mail editorovi, při přihlášení uživatele do administace jej přesměrovat na stránku s představením možností a nápovědou a podobně. Rules jsou opravdu velmi mocným modulem při "ochočování" Drupalu.

Verze drupalu: 
Tagy: