Views

Views jsou doslova atomovkou Drupalu. Tento modul umí přes administrační rozhraní vytvářet sofistikované databázové dotazy, upravit jejich výstup a vytvořit z nich stránku, blok, RSS feed a další datové formáty. Polopatičtěji: Views umí z dat, uložených v Drupalu, vybrat příslušná pole, vyfiltrovat je a seřadit podle zadaných kritérií. Umí je ořezat na zadanou délku, spojit data z více polí do jednoho, obrázky upravit podle předpripraveného patternu a mnoho dalších záležitostí. Umí je rozestránkovat (např. po 10 článcích na stránku), umí je upravit do různých formátů - tabulka, mřížka, neupravený formát pro nastylování pomocí CSS, pomocí doplňkových modulů ale také jako slideshow nebo Google mapu. Views skvěle spolupracuje s desítkami či stovkami další modulů a jeho funkcionalita a variabilita možností tak ještě stoupá.

Další výhody Views

  • přidat nad a pod vyfiltrovaná data ještě vlastní uživatelský text (záhlaví a zápatí)
  • možnost zapnutí AJAXu pro zrychlené načítání výsledků bez nového načítání
  • interní vyrovnávací pamět, která umí data nacacheovat do databáze a zrychlit tak vygenerování stránky
  • tzv. exposed filtry, které umožňují část dat vyfiltrovat přímo uživatelem z rozbalovacích nabídek
Verze drupalu: 
Tagy: